Verksamhetsplan

VERKSAMHETSPLAN FÖR 

NK-VILLANS VÄNNER 2023

 

NK-villan har ett stort kulturhistoriskt värde och utgör en väsentlig del av Nyköpings industrihistoriska arv.

 

NK-villans vänner har till syfte att bevara NK-villan som ett levande inslag i Nyköpings kulturliv. Utbudet ska vända sig till besökare i alla åldrar.

 

För verksamhetsåret 2023 kommer föreningen att erbjuda

 

·        Utställningar av konst, foto och konsthantverk

·        Utställningar av informativ karaktär

·        Författarkvällar med kända och lokala författare

·        Seminarier och föreläsningar

·        Musikevenemang inom olika genrer

·        Undersökande samtal

·        Samhällsorienterande information

·        Genomföra det årslånga evenemanget Spåren av NK

 

Under verksamhetsåret ska föreningen utveckla samarbeten med andra kulturorganisationer som ingår i bl a Kulturstråket. Detta för att erbjuda medlemmar och gäster nya typer av evenemang.

 

Utveckla och bredda samarbetet med NK-villans Café. Se till att skapa synergier med caféet till nytta för båda parter.

 

NK-villan ska också vara en scen för barn-och ungdomsverksamhet. Nyköpings kulturskola ska som tidigare erbjudas att nyttja villan för konserter, dansuppvisningar mm.

 

Föreningen ska fortsätta arbetet med en aktiv medlemsrekrytering.

 

Söka nya sponsorer och ha en kontinuerlig kontakt med nuvarande.

 

Utveckla verksamheten i villans reception och aktivt söka nya värdar/volontärer.

 

Söka optimala former för att marknadsföra föreningens olika evenemang och erbjudanden.

 

Bjuda in medlemmarna till diskussion om föreningens verksamhet och förslag om att bredda utbudet av evenemang och inriktning.

 

Styrelsen kommer under verksamhetsåret att se över föreningens administration i syfte att förenkla och rationalisera.

Antagen vid föreningsstämman mars 2023