Verksamhetsplan

VERKSAMHETSPLAN
FÖR FÖRENINGEN NK-VILLANS VÄNNER 2024 

 

NK-villan har ett stort kulturhistoriskt värde och utgör en väsentlig del av Nyköpings industrihistoriska arv.  

Föreningens syfte är att bevara NK-villan som ett levande inslag i Nyköpings kulturliv. Utbudet ska vända sig till besökare i alla åldrar. 

 För verksamhetsåret 2024 kommer föreningen att erbjuda 

 

Den 17 mars avslutas det årslånga evenemanget Spåren av NK med ett specialprogram. 

Den 23 och 24 mars firas NK-villans Vänners 15-årsjubileum med eftermiddagsprogram båda dagarna. 

Under verksamhetsåret ska föreningen utveckla samarbeten med andra kulturorganisationer som ingår i bland annat Kulturstråket.  

Utveckla och bredda samarbetet med NK-villans Café. Skapa samarbetsformer med caféet till nytta för båda parter.

NK-villan ska fortsätta vara en scen för barn-och ungdomsverksamhet. Nyköpings kulturskola och även andra skolor ska erbjudas att använda villan för konserter, möten mm.  

Fortsätta arbetet med en aktiv medlemsrekrytering. 

Söka nya sponsorer och ha en kontinuerlig kontakt med de nuvarande. 

Utveckla verksamheten i villans reception. Skapa nya uppdrag till värdarna som kan öka intresset för att vilja jobba som värd/volontär i NK-villan.  

Söka optimala former för att marknadsföra föreningens olika evenemang och erbjudanden. 

Bjuda in medlemmarna till ett medlemsmöte under hösten 2024 för att stärka kontakten, diskutera föreningens verksamhet, förslag och idéer om evenemang och inriktning. 

Ha en dialog med kommunen för att påverka hyresnivå och föreningsbidrag i positiv riktning.  

Fortsätta arbetet att förenkla och rationalisera föreningens administration. 

NK-villans lokaler kommer att fräschas upp. Regelbunden städning av lokalerna sker sedan en tid och kommer att fortsätta. Receptionen kommer att byggas om/bytas ut. Vissa målningsarbeten kommer att göras. En framställning om slipning av golv har lämnats till kommunen.  

Medlemsavgiften för privata medlemmar kommer att vara oförändrad 200 kr. Det sk Gröna kortet som innefattar medlemskap och fri entré till föreningens alla evenemang kommer att vara oförändrat 700 kr. Medlemsavgiften för organisationsmedlemmar kommer att vara oförändrad 750 kr och innefatta ett erbjudande av ett hyresfritt tillfälle, max fem timmar av NK-salen för möten e dyl. 

 

Antagen vid föreningsstämman februari 2024