GDPR-policy

GDPR – om personuppgiftsbehandling

Som medlem räknas den som betalat fastställd medlemsavgift.
NK-villans Vänner förtecknar för- och efternamn, adress, telefonnummer och e-postadress för medlemmarna. Förteckningen utgörs av en enkel datafil som förvaras i för styrelsen gemensam molntjänst.

Medlem som meddelar att den lämnar föreningen blir omgående borttagen ur medlemsregistret. 

Tidigare betalande medlem, som inte betalat årets avgift och inte heller meddelat sin avsikt att avsluta medlemskapet, tas automatiskt bort ur medlemsförteckningen sista februari för kommande medlemsår.