Regler vid utställning

Utställaren och ansvarig från NK-villans Vänner (NKVV) bestämmer tillsammans när hängning eller utplacering samt nedtagning av konsten ska ske.

Utställaren ska, om så behövs, själv ta med sig en eller flera personer som kan hjälpa till med hängningen.

Utställaren sköter transport av konsten till och från NK-villan och är ansvarig för hängningen.

Utställaren skriver numrerade listor över konstverken.

Utställaren skickar senast 3 månader innan utställningens början material och eventuellt namn på utställningen till en affisch och presentation på vår hemsida. Materialet ska vara en bild som utställaren anser representerar utställningen och en kortare presenterande text av utställningen. Bilden ska vara minst 1000x1000 pixlar stor och av jpeg format. Materialet skickas till: konst@nkvillan.se

Utställaren tillhandahåller ett antal kopior av CV/presentation och annat som är av intresse för publiken.

Utställaren sköter eventuell annonsering i pressen inför utställningen.

Alla ekonomiska transaktioner vid försäljning av konst sker mellan utställaren och köparen. Kopia av lista över sålda verk ges till utställaren.

Utställaren bestämmer när köparen ska hämta sitt verk – vid nedtagning eller annan tid. NKVV är behjälplig med förvaring tills köparen hämtar konsten.

Fotografering av konst eller konsthantverk är ej tillåten om inte utställaren gett sin tillåtelse.                                                                                        

NKVV har en ansvarig som alltid ska vara närvarande vid hängning av konst och vid utplacering av konstföremål samt vid nedtagning. Konstnären ansvarar själv för hängningen.

 NKVV står för försäkring.

 NKVV informerar om utställningen på vår hemsida, Facebook, Instagram samt Nyköpingsguiden.

NKVV låter göra enkla affischer och ordnar med affischeringen.

NKVV håller med röda och gröna lappar för att markera sålda och reserverade konstverk. 

NKVV håller även med klisterlappar för numrering.

NKVV står för någon form av förtäring vid vernissagen – om möjligt, ekologiskt. Alkohol får inte serveras.

NKVV:s värdar finns på plats under de ordinarie öppettiderna.